Hallo, leuk dat je hier bent!
Voor gewone seks kun je overal terecht. Maar als je een beperking hebt en graag een fijne seksuele ervaring wil beleven, kies je voor Janina. Want Janina denkt niet in beperkingen maar in mogelijkheden!
Hello, nice to have you here!
You can go anywhere for regular sex. But if you have a disability and would like to have a pleasant sexual experience, choose Janina. Because Janina does not think in limitations but in possibilities!
About Janina
INNERLIJK
Janina is iemand die haar werk met veel geduld, aandacht, tederheid en ook met humor verricht. Maar bovenal met veel plezier! Ze is wat genoemd wordt een ‘girlfriend experience’ (GFE).
ERVARING
Janina heeft een zeer ruime ervaring in het sekswerk. Ze beschouwt zichzelf als een niet-gecertificeerde seksuologe met veel praktische en theoretische kennis. Daarnaast heeft ze ook in de zorg gewerkt (psychiatrie). Op deze manier combineert ze twee mooie werkzaamheden.
UITERLIJK
Janina is eind 40 jaar en heeft een jonge uitstraling. Ze is lang, normaal postuur, heeft kort blond haar en blauwe ogen, en cup B.
INNER
Janina is someone who does her work with a lot of patience, attention, tenderness and also with humor. But above all, have fun! She is what is called a 'girlfriend experience' (GFE).
EXPERIENCE
Janina has extensive experience in sex work. She considers herself a non-certified sexologist with a lot of practical and theoretical knowledge. She has also worked in healthcare (psychiatry). In this way she combines two beautiful activities.
APPEARANCE
Janina is in her late 40s and has a young appearance. She is tall, of normal build, has short blond hair and blue eyes, and a B cup.
Offers
Wat heeft Janina te bieden? Janina heeft een zeer ruime expertise in sekswerk in het algemeen en in seksuele dienstverlening aan mensen die enige vorm van een beperking ervaren in het bijzonder. Ze wil je juist laten ervaren dat die zeker geen seksueel plezier in de weg staat.

VERSTANDELIJKE BEPERKING
FYSIEKE BEPERKING
PSYCHIATRISCHE BEPERKING
SEKSUELE ERVARING OPDOEN
What does Janina have to offer? Janina has extensive expertise in sex work in general and in sexual services to people who experience some form of disability in particular. She wants you to experience that it certainly does not get in the way of sexual pleasure.

MENTAL DISORDER
PHYSICAL DISABILITY
PSYCHIATRIC LIMITED
GAIN SEXUAL EXPERIENCE

Contact
More weblinks

You may also like

Back to Top